Loading...

Thông báo tình hình biến động lao động theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

04/01/2024 15:49:10 1412 144
File đính kèm

1. Khai bao lan dau-mau 28.xlsx

2. Mau 29.xlsx